نوشته‌ها

کفشویی با واترجت

تعریف کفشویی

/
در عملیات کفشویی یا فرچه ساب از فرچه های مخصوص و نرم متناسب با کا…